Lanzan un MOOC sobre Economía Circular, que estará dispoñible ata xullo - Castela e Léon.

O modelo de economía circular transcende o ámbito económico e é eixo medular do cambio que esixe o século XXI en todos os sentidos para afrontar a transformación verde e dixital. Para lograr competitividade, crear riqueza e emprego debe abordarse desde un enfoque integral, desde todos os ámbitos e desde os sectores público e privado.

6cda720c51eb54c509e79512037c7adc3804b407
Neste sentido, o proxecto de cooperación transfronteiriza, que conta con socios de España e Portugal, está coordinado pola Escola de Organización Industrial, e foron precisamente a EOI e a Universidade de Salamanca as entidades que lanzaron un  MOOC (curso 'en liña' masivo e en aberto) en Economía Circular. Desenvólvese dentro do proxecto 'Circular  Labs - Promovendo o espírito empresarial para a economía circular no espazo ibérico', que forma parte do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal (Interreg POCTEP) e está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. O Concello de Valladolid participa na iniciativa a través da Axencia de Innovación, da Concellería de Innovación, Desenvolvemento Económico, Emprego e Comercio nun consorcio.

Pero tamén desde a formación e a educación. Como todo o novo, require unha aprendizaxe básica para que a cidadanía entenda que é a economía circular, como funciona, como se aplica e que valor engadido e esencial pode achegar á sociedade. Facilitar o acceso á formación é un aspecto vital para garantir a integración social e apoiar unha sociedade inclusiva e xusta. Os  MOOC son unha ferramenta que o permite e unha das accións crave de Circular Labs.

Este  MOOC ten como principal obxectivo dar a coñecer a importancia de transformar o noso actual modelo de economía lineal (o de producir-usar e tirar) nun modelo circular, aliñado coa natureza, no que practicamente todos os materiais poden ser reutilizados, formando parte dunha nova cadea de valor. Impartiranse contidos, dos máis xerais ata outros específicos e especializados en sectores concretos, relevantes para o logro dos obxectivos de facer Europa un continente neutro para 2050.

Cunha metodoloxía dinámica e sinxela e cunha visión práctica que permita aplicar os coñecementos na vida real, o curso 'en liña' aberto inclúe vídeos animados, notas técnicas, lecturas e cuestionarios de autoavaliación en cada un dos módulos formativos.

En nove módulos abordaranse os conceptos que permiten entender que é a economía circular e outros aspectos máis concretos centrados na industria, como a simbiose industrial; novos modelos de negocio que a economía circular pode favorecer; políticas públicas que xeran novos marcos normativos; xestión de residuos desde unha nova perspectiva na que se transforman en recursos e materias primas; ou ferramentas e estratexias que existen e poden ser panca de apoio para avanzar na transformación económica. Ademais trataranse temas relacionados coa comunicación ou o márketing: Como vender no ámbito da economía circular? Como se vende nunha contorna no que o obxectivo último non é o consumo?

O curso estará dispoñible desde abril ata finais de xullo. Para acceder á formación hai que rexistrarse previamente a través do Campus virtual da EOI nesta ligazón.

Noticia extraída de Gestoresderesiduos.orgpublicada orixinalmente no Norte de Castela

Voltar o listado

Empregamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia do usuario a través da sua navegación. Se continúas a navegar aceptas o seu uso. Política de cookies

Continuar navegando